Anställda i SmartDoc+

Dina anställda är din största tillgång. SmartDoc+ hjälper dig att hantera dessa enkelt och smidigt.

Våra tilläggsmoduler tidrapportering​ och platssökande​ förenklar även hanterineng av dina anställda


Anställda i SmartDoc+

  • Du hanterar deras Schema där dom kan göra Tidrapportering från sina mobiler och du som administratör kan attestera dessa.
  • Du hantera Lönetillägg som erfarenhetstillägg, tillägg för genomförda utbildningar m.m.
  • Lönehantering ger dig möjlighet att sätta grundlöner för dina olika kategorier.
  • Du kan även enkelt överföra Platssökande till anställda med ett enkelt knapptryck.
  • Det finns även en Koppling till Hogia lön för er som använder detta program. Här kan du enkelt uppdatera dina anställdas löner i Hogia Lön baserat på deras schema och lönetillägg.
  • Specifika dokument som anställningsavtal och ingrupperingsprotokoll kan skapas under den anställde - baserade på mallar i systemet.

Schema för anställda i SmartDoc+

För varje anställd finns ett Outlook-liknande schema som är kopplat till lönehanteringen. Här illustreras hur en detaljvy för en anställd ser ut i SmartDoc+. Om den anställde har ett eget login till SmartDoc+ kan denna se sitt schema i sin profil..


Lönehantering i SmartDoc+

När det är dags att revidera löner finns ett starkt stöd här. Du kan själv skapa kategorier som t.ex. normal anställd, arbetsledare, kontorspersonal m.m. Du sätter grundlönen här och alla löner för dina anställda uppdateras baserat på vilken kategori de tillhör.


Lönetillägg

Dina anställda har normalt olika former av lönetillägg baserat på anställningstid, ålder, genomförda utbildningar, m.m. Du har full kontroll över detta i SmartDoc+. Du kan skapa mallar för hur anställningstiden påverkar lönen, lönetillägg för genomförda utbildningar och dess uppföljning m.m.


Koppling till Hogia Lön Plus

För dig som använder Hogia Lön Plus finns en stark koppling i SmartDoc+. Du hanterar dina anställdas löner i SmartDoc+ och gör löneutbetalningar, skattehantering osv. i Hogia Lön. Vi vill gärna rekommendera Hogia Lön som vi tycker är bland de bästa löneprogrammen på marknaden. Tillsammans med SmartDoc+ är det ännu bättre.


Lönebesked

Dessa kan scheckas in i SmartDoc+ på så sätt att de endast är tillgängliga för en administratör och den anställde - se nedan.


Login för anställda

Anställda i företaget kan ha sina egna konton i SmartDoc+. Dessa konton är starkt begränsade och medger endast tillgång till den anställdes dokument som t.ex. lönebesked, anställningsavtal etc. Dessutom kan de se sitt schema. Allt detta kan med fördel göras från deras smarta mobiler.